studieTAKTIK
Find din indre dronning
Udtalelser

studieTAKTIK


Hidtil har ca 4000 studerende fra følgende uddannelsesinstitutioner været på kurset:

- DTU
- DIA
- Life - Det Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet
- Institut for Statskundskab på Københavns Universitet
- Niels Brock
- University College Vest
- Ballerup, Sønderborg og Århus ingeniørhøjskole

Sted: Kurset afholdes normalt over en weekend på jeres uddannelsessted.
Tid: Lørdag kl. 09.00- 16.00 og søndag kl. 09.00 – 12.30
Antal deltagende: Max. 40 studerende pr. hold.
Krav: Alle studerende skal medbringe en kopi af studieTAKTIK (bogen findes som pdf fil, da den er udsolgt fra forlaget), og de skal have lavet en registrering af deres studievaner i to uger inden kursusstart (øvelsen findes på side 78-79).
Pris: Ring eller skriv for at høre nærmere.
Forudsætning: At jeg har en ’studentermedhjælper’ til at sørge for det praktiske; nøgle, lokale, te og kaffe osv.

Kurset er opbygget omkring øvelserne i bogen. Formen er dialog, gruppearbejde og øvelser/opgaver. En stor del af tiden bliver brugt på at dele erfaringer de studerende imellem. Desuden er der indlagt tid til refleksion over øvelsesresultaterne og tid til at tale om dem i plenum - både med mig og med de andre studerende.

Min opgave som underviser er hele tiden at være katalysator for, at de studerende ”tvinges” til at finde ud af, hvad der fremmer og hæmmer deres motivation. De skal finde ud af, hvad de vil med deres liv, og herunder hvad de vil med deres studium. Og så skal de finde ud af, om de er på den rigtige uddannelse, og hvis de er, så skal de beslutte sig for at sige ”ja” til at ville uddannelsen 100 %, og til at finde en studieTAKTIK, som understøtter deres valg, og som de kan bruge som en ledetråd resten af deres studietid.

Nogle af de ting, der især fokuseres på, er, hvordan de studerende:

- udnytter tiden bedre
- lærer at læse hurtigere og huske det læste
- undgår dårlig samvittighed
- kommer træthed til livs
- etablerer læsegrupper og får bedre studievaner
- lærer nye notatmetoder
- lærer at forstå egen og underviseres læringsstil
- får studie og privatliv til at hænge sammen